Gofalu amdanoch eich hun

Meddygfeydd

Meddygfa yn Sir Benfro sy’n darparu gofal sylfaenol ac ataliol i gleifion. Dyma’r pwynt cyswllt cyntaf i gleifion, sy’n darparu gofal ar gyfer problemau arferol, brys a chronig. Gall meddygon teulu gyfeirio cleifion ymlaen i’r ysbyty, neu at wasanaethau arbenigol a chymunedol.

Mae eich meddygfa’n darparu gofal o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm.

Gall eich meddygfa hefyd gynnig cyngor i chi a manylion cysylltu ar gyfer nifer o wahanol grwpiau cefnogi cymunedol a mudiadau gwirfoddol. Os ydych yn helpu i ofalu am rywun gall eich meddyg teulu eich cofrestru fel gofalwr yn ei gofnodion drwy’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, sy’n anelu at roi’r gefnogaeth y mae ar ofalwyr angen gan feddygfeydd a Chanolfannau Iechyd (gweler Cyngor a chefnogaeth i ofalwyr, teulu a ffrindiau am wybodaeth bellach). Neu, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar 01437 764551.  

Mae rhai meddygfeydd nawr yn cynnig gwasanaethau arlein, fel archebu presgripsiynau amlroddadwy a threfnu apwyntiadau. Gofynnwch i’ch meddygfa am wybodaeth.

ID: 2117, adolygwyd 05/07/2022