Gofalyddion

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Mae Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn gynllun sy’n anelu at ddarparu’r cymorth y mae ar ofalwyr ei angen o’r feddygfa neu Ganolfan Iechyd. Os ydych yn dweud wrth eich meddyg eich bod yn ofalwr, gall eich cofrestru fel gofalwr yn ei gofnodion. Gallai hyn helpu i gydlynu gwasanaethau ar eich cyfer chi a’r sawl rydych yn gofalu amdano a gall eich helpu i gael mynediad at wasanaethau cymorth lleol. I gofrestru fel gofalwr gyda’ch meddyg teulu, gofynnwch i staff y feddygfa.

ID: 2199, adolygwyd 11/08/2022