Gofalyddion

Cymorth i Ofalwyr

Ambell waith bydd arnoch eisiau siarad gyda rhywun sy’n deall faint o bwysau sydd ar rywun sy’n ofalwr neu efallai y bydd arnoch eisiau cyngor a chymorth ymarferol i’ch helpu i ymdopi. Mae llinellau cymorth ar gyfer gofalwyr a all gynnig clust i wrando, cyngor defnyddiol a chymorth ymarferol mewn argyfwng. 

Mae nifer o grwpiau cymorth i ofalwyr yn Sir Benfro sy’n anffurfiol, yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol o bryd i’w gilydd ac yn croesawu aelodau newydd. Maent yn cynnig cyfle i ofalwyr rannu eu gwybodaeth a’u profiad gyda phobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am grwpiau cymorth sydd ar gael, copi o’r cylchlythyr i ofalwyr a gwybodaeth am ddigwyddiadau i ofalwyr, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro 01437 611002, ebost:pciss@adferiad.org

ID: 2203, adolygwyd 11/08/2022