Gofalyddion

Gofalu am eich cefn

Mae Backcare, yr elusen ar gyfer cefnau iachach, yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy’n achosi poen cefn, sut i’w drin a sut i’w reoli. Mae gan yr elusen daflen yn dwyn y teitl ‘Carers’ guide to safer moving and handling of patients’.

Backcare 16 Elmtree Road, Teddington, Middlesex, TW11 8ST.
Ffôn: 0845 130 2704 www.backcare.org.uk

ID: 2200, adolygwyd 26/07/2018