Gofalyddion

Gofalu am rywun sydd a dementia

Gall gofalu am rywun sydd â math o ddementia, fel clefyd Alzheimer, fod yn waith blinedig ac unig. Mae yna wasanaethau a all helpu pobl sydd â dementia a’u gofalwyr.

Gweler :

ID: 2205, adolygwyd 03/11/2023