COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalyddion

Gofalu am rywun sydd â dementia

Gall gofalu am rywun sydd â math o ddementia, fel clefyd Alzheimer, fod yn waith blinedig ac unig. Mae yna wasanaethau a all helpu pobl sydd â dementia a’u gofalwyr.

Gweler Gofal Ysbyty Derbyn an fanylion am y Cynllun Pili Pala

ID: 2205, adolygwyd 07/02/2019