Gofalyddion

Gofalu am rywun sydd â dementia

Gall gofalu am rywun sydd â math o ddementia, fel clefyd Alzheimer, fod yn waith blinedig ac unig. Mae yna wasanaethau a all helpu pobl sydd â dementia a’u gofalwyr.

Gweler Gofal Ysbyty Derbyn an fanylion am y Cynllun Pili Pala

ID: 2205, adolygwyd 11/08/2022