COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalyddion

Ydych chi'n ofalwr ifanc?

Os ydych yn gwneud un neu ragor o’r canlynol gallech fod yn ofalwr ifanc:

  • Helpu aelod o’r teulu sy’n wael, sydd ag anabledd, salwch meddwl neu broblemau gyda chyffuriau neu alcohol
  • Helpu i ofalu am eich brodyr neu’ch chwiorydd
  • Yn methu â gwneud y pethau y mae eich ffrindiau’n eu gwneud bob amser oherwydd eich bod yn helpu rhywun
  • Yn gorfod gwneud tasgau ychwanegol er mwyn helpu o gwmpas y tŷ gan nad oes neb arall yn gallu eu gwneud
  • Canfod bod helpu gartref weithiau’n bwysicach na gwaith cartref neu ysgol
  • Wedi blino’n lân drwy’r adeg oherwydd yr holl waith helpu rydych yn gorfod ei wneud
  • Yn poeni am y sawl rydych yn ei helpu pan nad ydych chi yno

I gael rhagor o wybodaeth am ofalwyr ifanc, neu os ydych yn meddwl eich bod yn ofalwr ifanc, ewch i wefan Cyngor Sir Penfro www.pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 764551. Byddwch yn gallu cael manylion am y sefydliadau sy’n cynorthwyo gofalwyr ifanc yn Sir Benfro.

ID: 2204, adolygwyd 24/01/2018