Gorfodi Cyfraith Bwyd Cynllun Gwasanaeth 2022-23

Hyfforddi Trinwyr Bwyd

Er bod yr Awdurdod yn cydnabod ei bod yn hanfodol deall a gwerthfawrogi egwyddorion diogelwch bwyd yn ddigonol er mwyn rheoli diogelwch bwyd yn effeithiol o fewn busnesau bwyd, nid yw darparu hyfforddiant yn swyddogaeth statudol y mae gan yr Awdurdod ddyletswydd i’w darparu.

Oherwydd blaenoriaethau eraill, yn arbennig yr angen i gyflawni rhaglenni archwilio statudol, mae’r Awdurdod wedi dewis hyrwyddo cyfleoedd i ddarparwyr allanol gynnig hyfforddiant lle bynnag y bo modd, ac mae’r Awdurdod yn cadw rhestr o ddarparwyr hyfforddiant a chyrsiau sydd ar gael yn lleol, er mwyn hwyluso mynediad busnesau at hyfforddiant.

ID: 9918, adolygwyd 20/04/2023