Gorfodi Cyfraith Bwyd Cynllun Gwasanaeth 2022-23

Hyrwyddo Diogelwch a Safonau Bwyd

Yn 2021-22, cefnogodd y Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd y gweithgareddau canlynol gyda’r bwriad o hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o hylendid a safonau bwyd yn Sir Benfro:

  • Criw Craff – Nod y prosiect hwn yw dysgu plant ysgol Blwyddyn 6 ynghylch diogelwch bwyd yn y cartref drwy roi ac atgyfnerthu nifer o negeseuon diogelwch bwyd cysylltiedig â phwysigrwydd golchi dwylo a’r 4 C drwy gyflwyniad clyweled, ynghyd â sesiwn holi ac ateb rhyngweithiol. Bydd hyn yn digwydd yng nghyd-destun “Criw Craff”, achlysur sy’n cael ei fynychu dros 9 diwrnod gan Ysgolion Sir Benfro, pan fydd y gwasanaethau brys a chyrff eraill hefyd yn eu dysgu ynghylch materion diogelwch eraill. Cefnogwyd y tîm yn ystod 2021-22 gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a’i chontractwr penodedig.

Bydd y meysydd hyn o waith hyrwyddo yn parhau i gael eu cefnogi yn ystod 2022-23

ID: 9923, adolygwyd 20/04/2023