COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Gostyngiadau

I wneud cais am ostyngiad Treth Gyngor bydd angen i chi logio i mewn i'ch FyNghyfrif. Os nad oes gennych chi un eisoes dim ond mynd i gofrestru am eich FyNghyfrif neu lenwi'r ffurflen ar-lein.

ID: 34, adolygwyd 16/04/2019