Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Aelodau cymunedau crefyddol cydnabyddedig

Os ydych yn aelod o gymuned grefyddol gyda gweddi, myfyrdod, addysg, y rhyddhau o ddioddefaint neu unrhyw gyfuniad o'r rhain fel y brif alwedigaeth a heb unrhyw incwm neu gyfalaf eu hunain. Rhaid i chi fod yn ddibynnol ar y gymuned am eich holl anghenion materol.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 49, adolygwyd 09/09/2022