COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Aelodau cymunedau crefyddol cydnabyddedig

Os ydych yn aelod o gymuned grefyddol gyda gweddi, myfyrdod, addysg, y rhyddhau o ddioddefaint neu unrhyw gyfuniad o'r rhain fel y brif alwedigaeth a heb unrhyw incwm neu gyfalaf eu hunain. Rhaid i chi fod yn ddibynnol ar y gymuned am eich holl anghenion materol.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 49, adolygwyd 03/08/2017