Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Carcharorion a phobl eraill a gadwyd yn y ddalfa

Pobl sy'n cael eu dal trwy orchymyn llys, pa un ai ydynt yn y carchar, mewn ysbyty neu unrhyw fan arall. Nid yw'n cynnwys pobl yn y ddalfa.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 48, adolygwyd 09/09/2022