Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Cartrefi Gofal, Nyrsio a Phreswyl

Bydd pobl sy'n byw mewn cartref gofal, nyrsio neu breswyl yn barhaol yn cael cyfrif y cartref fel eu hunig neu brif breswylfa.

Os yw eu cartref, yn union cyn mynd i'r cartref gofal, nyrsio neu breswyl yn cael ei adael yn wag ac yn dal ym meddiant neu'n cael ei rentu gan yr unigolyn, bydd yn Rhydd o Dreth y Cyngor o'r dyddiad y caiff y mynediad parhaol ei gadarnhau.

Os anfonwyd y cyfrif yn wreiddiol yn enw bwy bynnag sydd wedi mynd dan ofal, neu ar y cyd â phartner neu ddeiliad arall, bydd gweddill y deiliaid yn cael cyfrif diwygiedig. Os mai dim ond un deiliad sydd ar ôl yn yr eiddo bydd gostyngiad o 25% yn cael ei ganiatáu.

Bydd unrhyw ddeiliaid oedd yn bobl annibynnol sydd ar ôl yn cael cyfrif newydd o ddyddiad mynediad y deiliad blaenorol. Os mai dim ond un deiliad sydd ar ôl yn yr eiddo bydd gostyngiad o 25% yn cael ei ganiatáu. Bydd cyfrif terfynol yn cael ei anfon at yr unigolyn dan ofal, drwy'r Perthynas Agosaf yn yr eiddo.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 46, adolygwyd 09/09/2022