Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Cleifion mewn ysbyty

Caiff pobl sydd â'u hunig neu brif breswylfa yn un o ysbytai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol eu hanwybyddu at ddibenion Treth y Cyngor. Bydd yr Ysbyty'n cael ei ddosbarthu fel eu hunig neu brif breswylfa tra byddant yn aros yn gleifion preswyl. Os ydynt yn yr ysbyty am ddim ond cyfnod byr cyn dychwelyd adref, ni fydd ganddynt hawl i ostyngiad.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 47, adolygwyd 22/02/2023