Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Diplomyddion estron

Mae hyn yn cwmpasu eiddo lle mae'r unig breswylydd yn rhywun sydd â breintiau a rhyddid drwy Ddeddf Breintiau Diplomyddol 1964.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 50, adolygwyd 09/09/2022