Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Eiddo Gwag

Esbonio'r termau:

  • Gwag - eiddo nad yw'n brif gartref rhywun ac sy'n sylweddol heb ddodrefn
  • Anghyfannedd - eiddo wedi'i ddodrefnu nad yw'n brif gartref rhywun
  • Cyfannedd - eiddo lle mae rhywun yn byw fel prif gartref

Mae eiddo gwag yn agored i daliad Treth y Cyngor o 50%.

Gwneud cais am ostyngiad eiddo gwag

 

 

ID: 37, adolygwyd 02/08/2017