COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Gostyngiad Unigolyn Sengl

Caiff taliad arferol y Dreth Gyngor am eiddo ei godi ar y sail fod o leiaf ddau oedolyn (pobl 18 oed neu hŷn) yn byw yn yr eiddo. Lle nad oes ond un oedolyn, rhown ‘Ostyngiad Unigolyn Sengl' o 25%.

Gwneud cais am Ostyngiad Unigolyn

Canslo Gostyngiad Unigolyn

 

ID: 35, adolygwyd 20/10/2021