Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Gostyngiad Unigolyn Sengl

Caiff taliad arferol y Dreth Gyngor am eiddo ei godi ar y sail fod o leiaf ddau oedolyn (pobl 18 oed neu hŷn) yn byw yn yr eiddo. Lle nad oes ond un oedolyn, rhown ‘Ostyngiad Unigolyn Sengl' o 25%.

Gwneud cais am Ostyngiad Unigolyn

Canslo Gostyngiad Unigolyn

 

ID: 35, adolygwyd 22/02/2023