Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Pobl sy’n darparu neu’n derbyn gofal yn rhywle arall

Mae biliau Treth y Cyngor yn tybio fod dau neu fwy o oedolion yn byw mewn eiddo. Oherwydd newid amgylchiadau mae hawl anwybyddu neu beidio â chyfrif rhai pobl sy'n byw yno at ddibenion Treth y Cyngor ac fe all gostyngiad neu ryddhad fod yn berthnasol.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 45, adolygwyd 09/09/2022