Graddfeydd Hylendid Bwyd

A oes gennyf Hawl i Ateb?

Mae gennych 'hawl i ateb' eich sgôr a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ochr yn ochr â'ch  sgôr. Bydd hyn yn galluogi i chi roi esboniad o gamau dilynol sydd wedi'u cymryd i gywiro diffyg cydymffurfiad, neu liniariad ar gyfer yr amgylchiadau adeg yr arolygiad, yn hytrach na chwyno neu feirniadu'r cynllun neu'r swyddog arolygu'.

Gallwch anfon eich sylwadau yn electronig neu yn ysgrifenedig at yr Adran hon gan ddefnyddio'r ffurflen a ganlyn;

Ffurflen hawl i ateb DEDDF CSHB 2013

ID: 1598, adolygwyd 12/10/2022