Graddfeydd Hylendid Bwyd

Gwybodaeth Bellach

Gweler y daflen ynghlwm o dan y teitl "Mae'n dod yn haws adnabod hylendid bwyd da yng Nghymru" sy'n cynnig gwybodaeth bellach ar sut y bydd y Cynllun statudol yn gweithio.

Taflen ASB - Mae’n dod yn haws adnabod hylendid bwyd da yng Nghymru

 

Gweler hefyd:

Deddf Sgôr Hylendid Bwyd Cymru 2013 (yn agor ffenestr newydd)

SUB-LD9518 - Rheoliadau Sgôr Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 (yn agor ffenestr newydd)

 

I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â
Cyngor Sir Penfro
Tîm Diogelwch Bwyd
Nuadd y Sirl
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
 

 

ID: 1601, adolygwyd 17/03/2023