Graddfeydd Hylendid Bwyd

Os ydw i’n hapus i’m sgôr hylendid bwyd gael ei uwchlwtho i wefan yr ASB cyn i’r cyfnod apelio fynd heibio, allaf i ofyn am hyn?

Pan fydd busnes am i'w sgôr gael ei arddangos ar wefan sgôr hylendid bwyd yr ASB cyn gynted ag y caiff ei gyhoeddi, yn hytrach nag aros i'r cyfnod apelio fynd heibio, gall ofyn am hyn trwy lenwi'r ffurflen isod a'i hanfon i'r swyddfa hon: Ofyn am gyhoeddi sgôr hylendid bwyd yn gynnar

ID: 5898, adolygwyd 12/10/2022