Grant Gwella Sir Penfro

Sut i wneud cais am grant

Gwahoddir ymgeiswyr yn awr i gyflwyno Datganiadau o Ddiddordeb (EOIs) ar gyfer Grant Gwella Sir Penfro

I gofrestru eich prosiect a gofyn am Ddatganiad o Ddiddordeb, e-bostiwch enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk

Dim ond trwy'r cyfeiriad e-bost uchod y derbynnir dogfennau cofrestri eich prosiect a'r Datganiad o Ddiddordeb dilynol.

Os yw'r wybodaeth a roddwch ar eich Datganiad o Ddiddordeb yn dangos bod y prosiect yn debygol o fod yn gymwys i gael cymorth, byddwn yn eich gwahodd i wneud cais llawn.

 

 

Rhybudd Preifatrwydd

ID: 3274, adolygwyd 07/11/2023