COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Grantiau

Grant Gwella Sir Benfro

Mae Grant Gwella Sir Benfro, sy’n defnyddio cyllid a godwyd drwy Drethi Ail Gartrefi, ar gael i ddarparu cyllid i brosiectau newydd sy’n helpu i fynd i’r afael ag effeithiau negyddol ail gartrefi, a thrwy wneud hynny’n ychwanegu gwerth i’n cymunedau.

Mae deilliannau wedi’u strwythuro o amgylch pum nod Llesiant:

  • Cynyddu safonau cyflawniad yn gyffredinol
  • Cymunedau iach: Cymunedau wedi’u cefnogi gan dai fforddiadwy ac addas; gwella gofal cymdeithasol
  • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a mynd i’r afael â materion adfywio
  • Diogelu ein hamgylchedd
  • Cymunedau hunangynhaliol

 

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau

 

Dyddiad Cau Gwaith Papur a Cheisiadau Llawn          Panel    
 16 Mawrth 2020  24 Ebrill 2020
 4 Mai 2020  5 Mehefin 2020
 4 Medi 2020  9 Hydref 2020
 Rhagfyr  Chwefror 2021

 

 Sut i wneud cais am grant

 Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01437 775536 neu drwy e-bostio enhancing.pembrokeshire@pembrokeshire.gov.uk   i gofrestru eich prosiect a gwneud cais am ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

 Bydd meini prawf y grant ar gael yma - . Bydd hyn yn esbonio’r broses ymgeisio a’r meini prawf mewn mwy o fanylder.

 Gall y Tîm Adfywio gynorthwyo ymgeiswyr i ddatblygu prosiectau a dod â cheisiadau ynghyd.

   

 

Cwestiynau Cyffredin 

Meini Prawf Cyllido 2019-20 

Atodiad 2019-20

ID: 3274, revised 24/02/2020