Grantiau a Chymorth Ariannol

Cymorth ariannol i fyfyrwyr

Nid yw cynghorau lleol mwyach yn gweinyddu ceisiadau am arian ar gyfer lleoedd Prifysgol. Cyllid Myfyrwyr Cymru sy’n gwneud hyn bellach.

Mae gwybodaeth ynghylch y cymorth ariannol sydd ar gael i chi a sut i wneud cais ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gallwch wneud cais ar-lein neu lawrlwytho ffurflen gais o’r wefan.

Dylid llenwi a dychwelyd ffurflenni cais ar ôl eu lawrlwytho ynghyd ag amgaeadau i:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Blwch Post 211

Cyffordd Llandudno

LL30 9FU

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn ynghylch sut i lenwi’ch ffurflen gais neu pa ddogfennau ategol sydd angen i chi ddarparu, gallwch gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

ID: 1264, adolygwyd 25/09/2017