Gwasanaeth Ar-lein

Hysbysu

Bydd ein gwasanaeth Hysbysu yn sicrhau na fyddwch yn methu taliad, casgliad, na’r newyddion diweddaraf byth eto!

Wyddoch chi y gallwch gofrestru i dderbyn hysbysiadau e-bost ar gyfer nifer o wasanaethau’r Cyngor?

Yn ogystal, rydym yn cyflwyno hysbysiadau neges destun fel rhan o’n gwelliannau parhaus i Fy Nghyfrif.

Gallwch gofrestru i dderbyn yr hysbysiadau canlynol:-

Hysbysiad E-bost Testun*
Rhybuddion Cau Ysgolion  tick icon  
e-Filiau'r Dreth Gyngor  tick icon  tick icon
Statws Pont Cleddau  tick icon  
Datganiadau i'r Wasg  tick icon  
Negeseuon Atgoffa Gwastraff ac Ailgylchu  tick icon  
Negeseuon Atgoffa Gwastraff Gardd  tick icon  
Rhestr Tai Cartrefi Dewisedig  tick icon  
Eiddo Ar Werth/I’w Osod  tick icon  
Negeseuon Atgoffa’r Dreth Gyngor  tick icon  tick icon
Rhybuddion Balans Isel ‘Arlwyo heb Arian’ tick icon tick icon

*Bydd gwasanaethau newydd yn parhau i gael eu hychwanegu i’r rhestr hysbysiadau neges destun

I dderbyn hysbysiadau e-bost a neges destun, cwblhewch y camau isod:

  1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
  2. Cliciwch ar 'Fy Ngwasanaethau, cyn dewis 'Fy Hysbysiadau'
  3. Dewiswch yr hysbysiadau yr hoffech eu derbyn o'r rhestr.

Peidiwch ag anghofio gwirio eich rhif ffôn ac e-bost:-

  1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
  2. Cliciwch y ddolen 'Golygu' sydd ger eich enw
  3. Cliciwch 'Golygu Manylion Cyswllt'
  4. Gwiriwch/Golygwch/Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol
  5. Cliciwch 'Cadw'r Newidiadau’ ar waelod y dudalen

Cwestiynau Cyffredin

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?
Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?
Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?
Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Hysbysiadau’, gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?
Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?
Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r e-bost?
Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?
Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

ID: 2753, adolygwyd 15/11/2017