Gwasanaeth Cerddoriaeth

Gwasanaeth Cerdd

Mae Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gynnal a chryfhau gwaith ysgolion i ddod â phrofiad a mwynhad creu cerddoriaeth i bobl ifanc y Sir. Mae'r gwasanaeth yn darparu:- hyfforddiant arbenigol ar ystod eang o offerynnau a'r llais; Cyngor cyngor ar logi a phrynu offerynnau cerdd trwy'r Cynllun Cymorth Prynu; Cyfleusterau mynediad at Lyfrgell Gerdd y Sir; Rhwydwaith rhwydwaith o gyfleoedd perfformio ar lefelau cynradd, uwchradd a sirol.


Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Sir Benfro
Hwlffordd
SA61 1TP


Ffôn: 01437 775202
Ebost: music.service@pembrokeshire.gov.uk   

 

ID: 451, adolygwyd 03/11/2017