Gwasanaeth Cerddoriaeth

Cyfleoedd Perfformio ac Ensembles

  • Dim ond disgyblion sy'n dangos tystiolaeth amlwg o deyrngarwch ac ymrwymiad i greu cerddoriaeth yn eu hysgol, pan fo cyfleoedd felly ar gael, all fynychu ensembles a drefnir gan y gwasanaeth.
  • Rhaid cael tystiolaeth o deyrngarwch ac ymrwymiad i ensembles sirol a drefnir gan y gwasanaeth cyn y gall unrhyw ddisgybl fynd ymlaen i lefel y 3 Sir neu Genedlaethol.
  • Rhaid i ddisgybl neu fyfyriwr fod yn aelod presennol o ensemble sirol cyn y bydd Sir Benfro yn cymeradwyo unrhyw geisiadau i Ensembles Cenedlaethol.
  • Nid oes gan y gwasanaeth unrhyw wrthwynebiad i ddisgyblion ymuno ag ensembles eraill. Yn wir, byddem yn annog disgyblion i gymryd rhan mewn cymaint o weithgareddau creu cerddoriaeth ag y bo modd. Fodd bynnag, bernir fod unrhyw ddisgybl sy'n mynd i ensembles o'r fath ar draul rhai'r gwasanaeth wedi tynnu allan o'r system, ac ni fyddant o'r herwydd yn gymwys i ymuno ag unrhyw Ensemble Sirol neu Genedlaethol. 

 Ensembles

Ensemble

Diwrnod

Amser

Lleoliad

Lefel Derbyn

Cerddorfa Ysgolion Sir Benfro

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Caer Elen, Hwlffordd

Trwy glyweliad o’r Band Hyfforddiant a’r Band Chwyth

Cerddorfa Hyfforddiant Sir Benfro

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Caer Elen, Hwlffordd

Yn ôl argymhelliad tiwtor (tua Gradd 3)

Band Chwyth Ysgolion Sir Benfro

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Caer Elen, Hwlffordd

Trwy glyweliad o’r Band Hyfforddiant a’r Band Chwyth

Band Cyngerdd Ysgolion Sir Benfro

Dydd Gwener

4-30-6-30pm

Ysgol Caer Elen,Hwlffordd

Yn ôl argymhelliad tiwtor (tua Gradd 3)

Cantorion Ysgolion Sir Benfro

Dydd Gwener

 4-30-6-30pm

Ysgol Caer Elen, Hwlffordd

Yn ôl argymhelliad tiwtor

Ensemble Jazz

Band Jazz Ysgolion Sir Benfro

Gareth Sanders-Swales

Gwahanol ymarferion a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn

ID: 455, adolygwyd 29/09/2022