Gwasanaeth Cerddoriaeth

Digwyddiadau cerdd

Cerddorfeydd/Bandiau Chwyth Ysgolion Syr Benfro

Dyddiadau Ymarferion

4.30yh - 6.30yh

 • Dydd Gwener 15 Medi 2023
 • 22 Medi 2023
 • 29 Medi 2023
 • 6 Hydfref 2023
 • 13 Hydref 2023
 • 20 Hydref 2023
 • 10 Tachwedd 2023
 • 17 Tachwedd 2023
 • 24 Tachwedd 2023
 • 1 Rhagfyr 2023
 • 8 Rhagfyr 2023  

Darperir cludiant o Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Aberdaugleddau, Ysgol y Preseli, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Greenhill ac Ysgol Harri Tudur i Ysgol Caer Elen  ar gyfer yr ymarferion ar ddydd Gwener.

Darperir trafnidiaeth i ensembles y sir i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn unig.

Yn anffodus, ni allwn gynnig trafnidiaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd oherwydd nid yw’r bysiau yn cael eu goruchwylio ac felly nid ydynt yn addas ar eu cyfer.

 • Gŵyl Gerdd Ysgolion Uwchradd Sir Benfro - Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023 - Ysgol Caer Elen
 • Cyngerdd y Nadolig - Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023 - 7-00yh yn Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd 

 

 

 

  

 

 

ID: 2231, adolygwyd 23/05/2023