Gwasanaeth Cerddoriaeth

Digwyddiadau cerdd

Cerddorfeydd/Bandiau Chwyth Ysgolion Syr Benfro

Dyddiadau Ymarferion

4.30yh - 6.30yh

  • Medi – 16, 23, 30
  • Hydref – 7, 14, 21
  • Tachwedd – 11, 18, 25
  • Rhagfyr - 2, 9

Cyngerdd

9 Rhagfyr yn Ysgol Uwchradd WrH Hwlffordd

 

Darperir cludiant o Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Aberdaugleddau, Ysgol y Preseli, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Greenhill ac Ysgol Harri Tudur i Ysgol Caer Elen  ar gyfer yr ymarferion ar ddydd Gwener.  Darperir trafnidiaeth i ensembles y sir i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn unig. Yn anffodus, ni allwn gynnig trafnidiaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd oherwydd nid yw’r bysiau yn cael eu goruchwylio ac felly nid ydynt yn addas ar eu cyfer.

Gwasanaeth Cerdd Sir Benfr: Ailddechrau holl Ensembles Sirol

 

 

  

 

ID: 2231, adolygwyd 13/09/2022