Gwasanaeth Cofrestru

Beth sydd mewn tystysgrif

Rydym yn fwy na pharod i chwilio am unrhyw gofnod o enedigaeth, marwolaeth neu briodas ar eich rhan, ond rhaid i ni ddarparu'r wybodaeth o'r cofnodion hyn ar ffurf tystysgrif. Fe fydd y wybodaeth a geir ar y dystysgrif yn dibynnu ar pryd y cofrestrwyd y digwyddiad. Mae'r rhestr ganlynol yn esbonio pa fanylion sydd ar gael:

Tystysgrifau Geni

 • Tystysgrifau Geni Llawn hyd 31 Mawrth 1969: Dyddiad a Man Geni, Enwau Cyntaf a Chanol, Rhyw, Enw Llawn y Tad, Enw Llawn y Fam a'i Henw Morwynol, Galwedigaeth y Tad, Cyfeiriad y Rhiant (Rhieni), Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir 
 • Tystysgrifau Geni Llawn o 1 Ebrill 1969 hyd 31 Mawrth 1995: Rhif GIG, Dyddiad a Man Geni, Enwau Llawn a Chyfenw, Rhyw, Enw Llawn y Tad, ei Fan Geni a'i Alwedigaeth, Enw Llawn y Fam, ei Henw Morwynol a'i Man Geni, Cyfeiriad y Rhiant(Rhieni), Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir  
 • Tystysgrifau Geni Llawn o 1 Ebrill 1995: Dyddiad a Man Geni, Enwau Llawn a Chyfenw, Rhyw, Enw Llawn y Tad, ei Fan Geni a'i Alwedigaeth, Enw Llawn y Fam, ei Henw Morwynol, ei Man Geni a'i Galwedigaeth, Cyfeiriad y Rhiant (Rhieni), Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Mae Tystysgrifau Geni Byr yn cynnwys yn unig: Enwau Llawn a Chyfenw, Rhyw, Dyddiad Geni, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru

Sylwch: hyd ganol yr 1980au, roedd modd cynnwys galwedigaeth y fam, ond nid oedd hynny'n ofynnol hyd Ebrill 1995. 

Tystysgrifau Marwolaeth

 • Tystysgrifau Marwolaeth (Gwrywod dros 16) hyd 31 Mawrth 1969: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Oedran, Cyfeiriad adeg y farwolaeth, Galwedigaeth, Achos y Farwolaeth, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Tystysgrifau Marwolaeth (Benywod dros 16) hyd 31 Mawrth 1969: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Oedran, Cyfeiriad adeg y farwolaeth, Galwedigaeth (os oedd yn ddibriod), Gwraig/Gwraig Weddw ac Enw Llawn y Gŵr a'i Alwedigaeth (os oedd yn briod), Achos y Farwolaeth, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Tystysgrifau Marwolaeth (Plentyn dan 16) hyd 31 Mawrth 1969: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Oedran, Cyfeiriad adeg y farwolaeth, Enw Llawn y Tad a'i Alwedigaeth, Achos y Farwolaeth, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Tystysgrifau Marwolaeth (Gwrywod dros 16) o 1 Ebrill 1969: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Dyddiad a Man Geni, Galwedigaeth, Cyfeiriad arferol, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Achos y Farwolaeth, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Tystysgrifau Marwolaeth (Benywod dros 16) o 1 Ebrill 1969: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Enw Morwynol (os oedd yn briod), Dyddiad a Man Geni, Galwedigaeth, Gwraig/Gwraig Weddw ac Enw Llawn y Gŵr a'i Alwedigaeth (os oedd yn briod), Cyfeiriad arferol, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Achos y Farwolaeth, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Tystysgrifau Marwolaeth (Plentyn dan 16) o 1 Ebrill 1969: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Dyddiad a Man Geni, Enw(au) Llawn a Galwedigaeth y Rhiant (Rheini), Cyfeiriad Arferol, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Achos y Farwolaeth, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir
 • Tystysgrifau Marwolaeth o Ragfyr 2005: Dyddiad a Man y Farwolaeth, Enw Llawn a Chyfenw, Rhyw, Dyddiad a Man Geni, Galwedigaeth, Gŵr/Gŵr Gweddw ac Enw Llawn y Wraig a'i Galwedigaeth (os oedd yn briod), Cyfeiriad arferol, Enw'r sawl sy'n Hysbysu, Cyfeiriad a Pherthynas, Achos y Farwolaeth, Dyddiad Cofrestru, Enw'r Cofrestrydd, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru a'r Sir

Tystysgrifau Priodas

 • Tystysgrifau Priodas: Dyddiad a Man y Briodas, Enwau Llawn y Briodferch a'r Priodfab, Oedrannau, Statws Priodasol, Galwedigaethau, Cyfeiriadau adeg y briodas, Enwau Llawn y Tadau a'u Galwedigaethau, Enwau Tystion, Enwau Cofrestryddion/Gweinidog Crefyddol, Dosbarth/Is-ddosbarth Cofrestru neu Blwyf, a'r Sir

Cysylltu â ni

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk
Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

 

ID: 89, adolygwyd 05/01/2023