Gwasanaeth Cofrestru

Sut i wneud cais am gopïau o dystysgrifau

Mae gennym gofnodion ar gyfer Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil a gynhaliwyd yn Sir Benfro o 1837 ymlaen.   

Sut alla i wneud cais am dystysgrif?  

 

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

 

Faint fydd y gost?

Fe fydd cost y dystysgrif yn dibynnu ar ba opsiynau y byddwch yn eu dewis o'r rhestr isod.  

Brys - £13.00 
Fe fydd tystysgrifau yn cael eu hanfon o fewn 24 awr. Sylwch: nid yw gwasanaeth brys ar gael i geisiadau hanes teulu, nac ychwaith ar benwythnosau.

Safonol - £10.00 
Fe fydd tystysgrifau yn cael eu hanfon o fewn 1 - 5 diwrnod gweithio.

Postio - ychwanegwch £2.00 am gludiant o fewn y DU  
Os oes angen anfon eich cais i wlad dramor, fe ddylech gysylltu â ni i dalu'r costau postio ychwanegol.    

Fe allwch hefyd gasglu dogfennau o'r Swyddfa Gofrestru, 1 Cherry Grove, Hwlffordd.   

Pa wybodaeth y mae'n rhaid i mi ei darparu?  

 • eich enw, eich cyfeiriad presennol a rhif ffôn ar gyfer cysylltu
 • eich rheswm am wneud cais
 • os ydych yn gwneud cais am dystysgrif i berson arall, fe ddylech nodi eich perthynas â'r person hwnnw  

Tystysgrif Geni

 • enwau llawn adeg geni
 • dyddiad geni
 • man geni
 • enw'r tad (os yw'n briodol) ac enw'r fam, gan gynnwys ei chyfenw cyn priodi (os ydych yn gwybod)  

Tystysgrif Marwolaeth

 • enwau llawn yr un sydd wedi marw
 • dyddiad y farwolaeth a man y farwolaeth
 • dyddiad geni neu oed pan fu farw
 • cyfeiriad olaf a swydd olaf.

Tystysgrif Priodas

 • enw llawn y dyn
 • enw llawn y wraig
 • dyddiad y briodas
 • man priodi

Tystysgrif Partneriaeth Sifil  

 • enwau llawn y ddau bartner adeg y bartneriaeth sifil
 • dyddiad y bartneriaeth sifil
 • man y bartneriaeth sifil

Mae yna ddau fath o dystysgrifau partneriaeth sifil - Nid yw tystysgrif rannol yn dangos cyfeiriad yr un o'r ddau bartner. Mae'r copi safonol yn rhoi manylion llawn.  

I wneud cais am dystysgrif safonol, fe fydd yn rhaid i chi ddarparu cyfeiriadau'r ddau bartner pan ffurfiwyd y bartneriaeth sifil.   

Alla i wneud cais am Dystysgrif Mabwysiadu?  

Nid yw cofnodion o blant a fabwysiadwyd yn cael eu cadw yn Swyddfa Gofrestru Sir Benfro. Os oes arnoch eisiau tystysgrif geni person a anwyd yn Sir Benfro ac a fabwysiadwyd yn ddiweddarach, fe ddylech wneud cais i Gofrestr y Plant Mabwysiedig yn y Swyddfa Gofrestru Cyffredinol am dystysgrif mabwysiadu.

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost registrar@pembrokeshire.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru.

ID: 74, adolygwyd 22/08/2018