Gwasanaeth Cofrestru

Sut i wneud cais i ddod yn Ddinesydd Brydeinig

Mae'r Swyddfa Gartref yn ymdrin â phob cais am Ddinasyddiaeth Brydeinig.  Ar eu gwefan mae popeth y mae angen i chi ei wybod ynglŷn â sut mae gwneud cais am ddinasyddiaeth.

Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd, Gwasanaeth Gwirio Taliad a Gwasanaeth Dychwelyd Dogfen Cenedligrwydd

 Ni fydd Awdurdodau Lleol yn darparu Gwasanaeth Gwirio Taliad a Gwasanaeth Dychwelyd Dogfen Cenedligrwydd o 30 Tachwedd 2018. Yn hytrach, gall cwsmeriaid ymgeisio ar-lein

 Ni fydd Awdurdodau Lleol yn darparu Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd o 31 Rhagfyr 2018. Yn hytrach, gall cwsmeriaid ymgeisio ar-lein 

 Sylwer na fydd y gwasanaethau hyn ar gael mwyach yn Sir Benfro.

 Gwasanaethau newydd ymgeisio am Fisa a Chenedligrwydd y DU:

O 9 Tachwedd 2018, bydd y mwyafrif o gwsmeriaid yn llenwi eu ceisiadau ar-lein cyn mynychu un o’r 57 canolfan Gwasanaethau Ymgeisio am Fisa a Chenedligrwydd y DU newydd, a reolir gan bartner masnachol, sef Sopra Steria. Bydd cwsmeriaid yn mynychu apwyntiad mewn canolfan wasanaeth er mwyn cyflwyno’u gwybodaeth biometrig (ffotograff ac olion bysedd) a thystiolaeth ategol (gan gynnwys prawf hunaniaeth). I ddysgu mwy am y gwasanaethau newydd, ewch i: Gwasanaethau newydd Fisa

Gwasanaeth Digidol Cynorthwyedig:

 Mae UKVI wedi sefydlu gwasanaeth cymorth digidol cynorthwyedig sydd ar gael i gwsmeriaid nad oes ganddynt y mynediad, sgiliau neu hyder angenrheidiol i lenwi ffurflen gais ar-lein. Nod y Gwasanaeth Digidol Cynorthwyedig yw sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu hatal rhag cyflwyno cais mewnfudiad oherwydd diffyg sgiliau digidol neu fynediad at gyfrifiadur. Bydd cwsmeriaid dilys yn cael cynnig cymorth dros y ffôn neu gymorth wyneb yn wyneb mewn llyfrgell neu yn eu cartrefi, i’w cynorthwyo i gael mynediad at ffurflen ar-lein a’i llenwi. Nid yw’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor ar fewnfudo. I gael mwy o wybodaeth a manylion cyswllt y Gwasanaeth Digidol Cynorthwyedig, ewch i: Gwasanaeth Digidol Cynorthwyedig

  • Ffôn: 03333 445 675
  • Neges destun: tecstiwch y gair “VISA” at 07537416944
  • E-bost: visa@we-are-digital.co.uk (rhowch eich rhif ffôn yn eich neges er mwyn i ni allu cysylltu â chi os oes angen)
ID: 75, adolygwyd 06/10/2021