Gwasanaeth Cofrestru

Sut i wneud cais i ddod yn Ddinesydd Brydeinig

Mae'r Swyddfa Gartref yn ymdrin â phob cais am Ddinasyddiaeth Brydeinig.  Ar eu gwefan mae popeth y mae angen i chi ei wybod ynglŷn â sut mae gwneud cais am ddinasyddiaeth.

https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen

Mae ein gwasanaeth gwirio cenedligrwydd yn gallu eich helpu chi gyda'ch cais am Ddinasyddiaeth Brydeinig.  Rydym yn gallu gwneud hyn trwy wirio eich ffurflenni a'ch dogfennau cyn eu hanfon i'r Swyddfa Gartref.

ID: 75, adolygwyd 12/09/2017