cynhwysiant a anghenion dysgu ychwanegol

Croeso i Wasanaeth Cynhwysiant
Deall y Ddeddf Trawsnewid ADY newydd
##ALTURL## Darparu a Chefnogi Gwasanaethau Cynhwysiant

Darparu a Chefnogi Gwasanaethau Cynhwysiant

Trosolwg o'r Gwasanaeth Cynhwysiant a'r Ddarpariaeth a Chymorth sydd ar gael o'r meysydd gwasanaeth penodol o fewn y Tîm Cynhwysiant.
##ALTURL## Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro’n rhoi cyngor a gwybodaeth sy’n ddiduedd ynghylch Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’r system ADY
##ALTURL## Y tim o amgylch y disgybl y rhiant ar ysgol

Y tim o amgylch y disgybl y rhiant ar ysgol

TAPPAS, yn grŵp o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi ysgolion a theuluoedd o ran llesiant ac anghenion dysgu ychwanegol plant a phobl ifanc.


ID: 8193, revised 11/10/2022