Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro

Mae Gwasnaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cyngor a gwybodaeth am faterion addysgol. Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth lleol a gwybodus i holl rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn cynnig y cyngor, yr wybodaeth a’r arweiniad sydd eu hangen arnoch i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer eich plentyn.

Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro  

ffon: 01437 776354

e-bost: pps@pembrokeshire.gov.uk

wefan: Wasanaeth Cynhwysiant Sir Benfro

Facebook:  www.facebook.com/PCCInclusionService

ID: 301, revised 01/07/2022