Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Cefnogaeth i'ch plentyn

Mae gan y gwasanaeth Cynhwysiad swyddog llais disgyblion sy'n gallu cefnogi plant a phobl ifanc a chael eu barn os cawsant eu gwahardd.

Os bydd arnoch angen rhagor o gefnogaeth neu gyngor am wahardd eich plentyn, cofiwch ffonio'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni yn ôl y manylion isod neu, fel arall, trwy e-bostio schoolexclusions@pembrokeshire.gov.uk

ID: 396, adolygwyd 31/10/2017