Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Cydweithio mewn Partneriaeth

Mae'n wirioneddol bwysig ein bod i gyd yn cydweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau cael y canlyniadau gorau i'ch plentyn. Mae gwneud hyn yn gofyn ymddiried, ymroddiad a pharch. Mae'n arbennig o bwysig datblygu cysylltiadau cadarnhaol rhwng pawb sy'n ymwneud â'ch plentyn.

Mae gan holl bartneriaid ran bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu cysylltiadau cadarnhaol ac adeiladol, nid yr ysgol yn unig. Mae hyn yn cynnwys yr awdurdod lleol ac asiantaethau allanol yn ogystal â rhieni.

Fel rhan o'r cylch parhaol mae pedwar cyfnod pwysig iawn wrth ddiwallu anghenion ychwanegol plant. Mae hyn yn cynnwys nodi ac asesu anghenion eich plentyn, cynllunio darpariaeth addas, gweithredu camau a gytunwyd gyda chanlyniadau arfaethedig clir ac adolygu'r ddarpariaeth i sicrhau ei bod yn diwallu anghenion eich plentyn.

ID: 304, adolygwyd 30/10/2017