Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Dewis Ysgol

Yn ôl pob tebyg, dewis ysgol i'ch plentyn yw un o'r pethau anoddaf y byddwch yn gorfod ei wneud.

Erbyn pump oed mae gorfodaeth gyfreithiol arnoch i sicrhau bod eich plentyn yn cael addysg briodol. Gall hyn fod drwy ysgol a gynhelir (cynradd), ysgol breifat neu addysg gartref ddewisol.

Un o'r cwestiynau a gawn amlaf yw "sut wn i fy mod yn dewis yr ysgol gywir i'm plentyn?" Yr ateb yw na fyddwch yn ôl pob tebyg yn gwybod nes byddwch wedi rhoi cynnig arni. Yn fuan ar ôl y cwestiwn hwn fel arfer daw "allwch chi gymeradwyo ysgol?" ac, wrth gwrs, nid ydym mewn sefyllfa i wneud hynny oherwydd nad ydym yn adnabod eich plentyn, nac yn gwybod beth ydych yn chwilio amdano mewn ysgol.

Dywedodd cyn-bennaeth ysgol mai "Yr elfen bwysicaf yw sut mae'r staff yn ymwneud â'r disgyblion. Yn y pen draw, yr ysgol a ddewiswyd gennym ar gyfer fy merch fy hun oedd nid yr un a gyflwynodd y perfformiad neu PowerPoint mwyaf deheuig, ond yr un a roddodd sylw i'r bobl ifanc".

Mae pwyntiau i'w hystyried wrth chwilio am ysgol i'w cael yn y . Fel arall, cysylltwch â ni.

ID: 307, adolygwyd 30/10/2017