Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwaharddiad Tymor Penodol

Mae modd gwahardd disgybl am un neu fwy o gyfnodau penodedig (hyd at uchafswm o 45 diwrnod ysgol mewn blwyddyn academaidd unigol), neu’n barhaol (caiff y plentyn ei ddileu o gofrestr yr ysgol).

Nid yw gwaharddiad cyfnod penodol yn gorfod bod am gyfnod di-dor. Gallai hyn fod yn berthnasol pan fo’r plentyn yn mynychu darpariaeth oddi ar y safle am ran o’r wythnos, neu pan waharddwyd plentyn dros amser cinio’n unig. Mewn achosion eithriadol, fel arfer lle daeth rhagor o dystiolaeth i’r amlwg, mae modd ymestyn gwaharddiad cyfnod penodol neu ei drosi’n waharddiad parhaol.

ID: 390, adolygwyd 02/11/2017