Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Hawl y Plentyn i Apelio

Fel person ifanc ag ADY , mae gennych hawl i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) ynglŷn â:

  • Penderfyniad yr awdurdod lleol i beidio â llunio datganiad/ adolygu anghenion addysgol/ asesu anghenion addysgol yn dilyn cais gan riant y plentyn/person ifanc /newid enw'r ysgol a enwir yn y datganiad.
  • Penderfyniad yr awdurdod lleol i beidio cynnal datganiad.
  • Cynnwys datganiad.

Fel plentyn neu berson ifanc mae'n bosib eich bod eisiau osgoi unrhyw anghydfod gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol drwy ddefnyddio'r ddarpariaeth datrys anghydfod.  Mae defnyddio'r ddarpariaeth yma yn golygu bod modd osgoi apêl ar adegau. Ar y llaw arall os nad oes modd datrys yr anghydfod gallwch apelio'n uniongyrchol i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC).

Fel plentyn neu berson ifanc yn ei arddegau, efallai y bydd y wybodaeth ar dudalen Plant a Phobl Ifanc gwefan Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) yn ddefnyddiol.  

Os ydych yn dymuno, gallwch ofyn i oedolion eich helpu gyda'ch apêl. Gallwch ofyn i aelod o'r teulu neu i Swyddog Cefnogi Cynhwysiad a fydd yn cael ei benodi i'r teulu wrth i chi wneud cais am apêl.

Mae cyngor a gwybodaeth ynglŷn â'r broses statudol neu'r apêl gwahaniaethu ar sail anabledd yn cael ei gyflwyno mewn ffordd sy'n addas i blant neu bobl ifanc sy'n cynnwys hawl y plentyn i apelio. 

 

 

ID: 397, adolygwyd 31/10/2017