Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Pontio

Mae ‘pontio' yn cyfeirio at symudiad eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, neu o fewn yr un ysgol rhwng y gwahanol grwpiau blwyddyn.

Trwy gael dialog adeiladol gyda rhieni'n gynnar, gall ysgolion helpu teuluoedd ragweld y sgiliau cymdeithasol, emosiynol a chorfforol sydd ar blant eu hangen i ffynnu yn yr ysgol. Bydd dialog rheolaidd rhwng rhieni ac athrawon drwy gydol eu blwyddyn gyntaf yn cynorthwyo delio ag unrhyw heriau all wynebu plant wrth addasu i drefn reolaidd yr ysgol a sicrhau dilyniant esmwyth eu plant i addysg.

Pontio o`r Ysgol i Fywyd Oedolyn

ID: 414, adolygwyd 24/10/2017