Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Specialist Services & Provision

Mae sbectrwm eang o angen unigol, yn rhedeg o ‘wasanaethau cyffredinol' trwodd i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion difrifol a chymhleth sydd angen ymateb amlasiantaethol cyfannol.

Caiff sbectrwm angen cael ei ddarlunio yn y patrwm sgrin wynt o ddarpariaeth isod.

Bydd anghenion ychwanegol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu trwy gymorth cyffredinol ac wedi'i dargedu o'r ysgol. Mae rhagor o wybodaeth am swyddogaethau a chyfrifoldebau'r ysgol, asiantaethau allanol a theuluoedd yng ngwahanol haenau'r ddarpariaeth i'w chael yn y ddogfen Swyddogaethau a Chyfrifoldebau ar Gyfer Darpariaeth.

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi golwg i ysgolion a theuluoedd dros y gwasanaethau arbenigol yn ogystal â darpariaeth arbenigol sydd ar gael i blant a phobl ifanc gydag ADY a/neu anabledd.

Tac diagram

ID: 281, adolygwyd 30/10/2017