Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Angen Siarad?

Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion amser cinio dros y ffôn

Y Bwth Siarad

Lle diogel i siarad am yr hyn sydd ar eich meddwl; i gael gwybodaeth am adnoddau ar-lein; i wneud apwyntiadau; i ofyn cwestiynau neu i gael sgwrs gyffredinol. Bob amser cinio, rhwng 1pm a 2pm.

Ysgol Bro Gwaun

Ffoniwch Jess ar 07824 838493 – Dydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener, 1pm i 2pm

Ysgol Greenhill

Ffoniwch Dean ar 07774 337542 – Dydd Mawrth a dydd Mercher, 1pm i 2pm

Ysgol Aberdaugleddau

Ffoniwch Joanne ar 07788 431697 – Dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher, neu Dean ar 07774 337542 – Dydd Iau a dydd Gwener, 1pm i 2pm

Ysgol Harri Tudur

Ffoniwch Mandy ar 07879 694943 – Dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau, 1pm i 2pm

Ysgol y Preseli

Ffoniwch Julie ar 07787 007139 – Dydd Mawrth a dydd Mercher, 1pm i 2pm

Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd

Ffoniwch Brigitte ar 07824 838461 – Dydd Llun i ddydd Gwener, neu Mandy ar 07879 694943 – Dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau, 1pm i 2pm

ID: 6436, adolygwyd 18/06/2021