Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Asesiadau Statudol a Datganiadau AAA

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Y gwasanaeth Asesiad Statudol a Datganiadau AAA sy'n gyfrifol am brosesu cais am asesiad ffurfiol a gwneud Datganiad AAA y plentyn.

Ble bynnag y bo'n ymarferol, caiff pob ymdrech ei gwneud i roi'r ddarpariaeth addysgol angenrheidiol i blentyn neu rywun ifanc heb fod ag angen Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

I gael cefnogaeth a chyfarwyddyd, Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw'r cyswllt cyntaf. Ym mwyafrif yr achosion bydd y CADY yn gallu trefnu'r cymorth priodol mewn partneriaeth â rhieni a gweithwyr proffesiynol allanol. Os mai cyngor cyswllt Seicolegydd Addysg ac Athro neu Athrawes Ymgynghorol yr ysgol yw gofyn am asesiad statudol yna gall ysgol neu rieni gysylltu â:

Donna Davies - Swyddog ADY (Datgan)

E-bost: donna.davies@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775015

ID: 292, adolygwyd 30/10/2017