Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Cyrchu Gwasanaethau Arbenigol

Mae sbectrwm eang o angen unigol, yn rhedeg o ‘wasanaethau cyffredinol' sy'n cael eu darparu gan ysgolion i gefnogi'r disgyblion hynny gydag anghenion difrifol a chymhleth neu enbyd sydd angen ymateb amlasiantaethol cyfannol.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi golwg i ysgolion dros y disgwyliadau o ran cefnogi plant a phobl ifanc ar draws y sbectrwm anghenion. Mae'n cynnwys swyddogaeth yr ysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiad, asiantaethau allanol a theuluoedd yng ngwahanol haenau'r ddarpariaeth.

Caiff y meini prawf sydd angen eu cyrraedd er mwyn cael cymorth yn y maes ynghyd â mynediad at ddarpariaeth arbenigol eu manylu yn y ddogfen hefyd.

Mae'r meini prawf yn gysylltiedig â'r tri phrif faes angen:

 

  • Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
  • Anghenion dysgu cymhleth
  • Anawsterau cyfathrebu
ID: 283, adolygwyd 30/10/2017