COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Cynnal Rhwymau Teuluol Plant Carcharorion

Mae’r arweiniad hwn, a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE), yn rhoi gwybodaeth am adnoddau ac ymchwil i unrhyw un sy’n gweithio’n anuniongyrchol neu’n uniongyrchol gyda theuluoedd sydd â rhiant yn y carchar.

Mae Canolbwynt Gwybodaeth ar deuluoedd troseddwyr gyda phlant ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol (i-HOP) yn gyfeiriadur chwiliadwy o wybodaeth, sy’n cael ei redeg gan Barnardo mewn partneriaeth â POPS (Grŵp Cefnogi Partneriaid a Theuluoedd Carcharorion). Mae’n rhoi gwybodaeth ynghylch adnoddau, ymchwil, polisi, gwasanaeth ategol, enghreifftiau o arferion a rhaglenni hyfforddi i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd troseddwyr, gan gynnwys staff y rheng flaen, rheolwyr strategol a chomisiynwyr.

Mae’r llyfryn hwn, a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Plant a Theuluoedd Ormiston, yn rhoi cyngor ar sut i ddweud wrth blant pan fydd rhiant yn mynd i’r carchar. Beth ddyweda i wrth y plant?

Llinell Gymorth Grŵp Cefnogi Partneriaid a Theuluoedd Carcharorion (POPS):

Llinell Gymorth Teuluoedd Troseddwyr: 0808 808 2003 (ar agor: dyddiau gwaith 9am – 8pm a phenwythnosau10am – 3pm).

Mae Gwefan y Gwasanaeth Carchar yn cynnwys gwybodaeth am gadw cysylltiad â rhywun yn y carchar; ymweld â rhywun yn y carchar; a chael cymorth gyda chostau teithio i’r carchar.

Mae Gweithredu dros Deuluoedd Carcharorion yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau, llyfrynnau a DVD yn cwmpasu materion allweddol sy’n wynebu teuluoedd carcharorion. Mae adnoddau ar gael i deuluoedd eu hunain ac i ymarferwyr.

Mae Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carcharorion (PACT) yn rhoi gwybodaeth a chyngor i deuluoedd sy’n teimlo effaith carcharu, gan gynnwys ymweld â theulu yn y carchar, gofal gan berthynas, ymchwil a dolenni i sefydliadau ac adnoddau.

Mae Uned Ymweliadau Carchar gyda Chymorth (APVU) yn rhoi cymorth

Fe all hyfforddiant a chynyddu ymwybyddiaeth ymysg ymarferwyr helpu diwallu anghenion teuluoedd carcharorion yn well. Mae Gweithredu dros Deuluoedd Carcharorion yn cynnig hyfforddiant “Y Ddedfryd Gudd” a chyrsiau ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’, addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd troseddwyr gan gynnwys gweithwyr chwarae, ymwelwyr iechyd a gweithwyr cefnogi teuluoedd. Mae’r cwrs yn rhoi golwg dros y materion sy’n effeithio ar deuluoedd carcharorion a strategaethau ac adnoddau i helpu gweithwyr proffesiynol eu cynorthwyo.

ID: 1876, adolygwyd 21/08/2017