Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Cynnal Rhwymau Teuluol Plant Carcharorion

Cynnal Rhwymau Teuluol Plant Carcharorion (yn agor mewn tab newydd)

Gan y Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE), yn rhoi gwybodaeth am adnoddau ac ymchwil i unrhyw un sy’n gweithio’n anuniongyrchol neu’n uniongyrchol gyda theuluoedd sydd â rhiant yn y carchar.

Grŵp Cefnogi Partneriaid a Theuluoedd Carcharorion (yn agor mewn tab newydd)

Llinell Gymorth: 0808 808 2003 (ar agor: dyddiau gwaith 9am – 8pm a phenwythnosau 10am – 3pm).

Gwasanaeth Carchar (yn agor mewn tab newydd) 

Yn cynnwys gwybodaeth am gadw cysylltiad â rhywun yn y carchar; ymweld â rhywun yn y carchar; a chael cymorth gyda chostau teithio i’r carchar.

Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carcharorion (PACT) (yn agor mewn tab newydd)

Yn rhoi gwybodaeth a chyngor i deuluoedd sy’n teimlo effaith carcharu, gan gynnwys ymweld â theulu yn y carchar, gofal gan berthynas, ymchwil a dolenni i sefydliadau ac adnoddau.

 

ID: 1876, adolygwyd 02/10/2023