COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Cynnal Rhwymau Teuluol Plant Carcharorion

Cynnal Rhwymau Teuluol Plant Carcharorion

Gan y Sefydliad Rhagoriaeth Gofal Cymdeithasol (SCIE), yn rhoi gwybodaeth am adnoddau ac ymchwil i unrhyw un sy’n gweithio’n anuniongyrchol neu’n uniongyrchol gyda theuluoedd sydd â rhiant yn y carchar.

Grŵp Cefnogi Partneriaid a Theuluoedd Carcharorion (POPS)

Llinell Gymorth: 0808 808 2003 (ar agor: dyddiau gwaith 9am – 8pm a phenwythnosau 10am – 3pm).

Gwasanaeth Carchar 

Yn cynnwys gwybodaeth am gadw cysylltiad â rhywun yn y carchar; ymweld â rhywun yn y carchar; a chael cymorth gyda chostau teithio i’r carchar.

Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carcharorion (PACT)

Yn rhoi gwybodaeth a chyngor i deuluoedd sy’n teimlo effaith carcharu, gan gynnwys ymweld â theulu yn y carchar, gofal gan berthynas, ymchwil a dolenni i sefydliadau ac adnoddau.

 

ID: 1876, adolygwyd 13/10/2021