Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Cartrefu

Shelter Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth fel bod pobl yn gallu nodi’r dewisiadau gorau o ran cael hyd i a chadw cartref a helpu iddynt reoli eu bywydau eu hunain.

Tenantiaid Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Sefydliad seiliedig ar hawliau yw Tenantiaid Cymru yn y bôn, a sefydlwyd yn 1988 ond gyda hanes hwy. Ein swyddogaeth yw ymateb i faterion sy’n cael eu codi gan aelodau a gweithredu fel llais cynrychiadol tenantiaid yng Nghymru. Tuag at y nod hwn, rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’n haelodau a thenantiaid yn gyffredinol. 

Cyngor Ar Bopeth (yn agor mewn tab newydd) - Rhentu cartref

Pan fyddwch yn rhentu cartref mae’n bwysig i chi wybod beth allwch chi fforddio a deall y math o gytundeb rhent yr ydych yn mynd iddo. Dylech gael gwybod am eich hawliau a chyfrifoldebau fel tenant er mwyn gallu dilyn y rheolau. Fe all y tudalennau hyn roi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ar broblemau y gallwch eu hwynebu wrth rentu. Cael gwybod beth i’w wneud os ydych yn wynebu dadfeddiant. 

EP Cleaner (yn agor mewn tab newydd)

Canllawiau Eithaf Amddiffyn Tenantiaid 

ID: 1866, adolygwyd 29/09/2023