COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Cartrefu

Shelter Cymru

Rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth fel bod pobl yn gallu nodi’r dewisiadau gorau o ran cael hyd i a chadw cartref a helpu iddynt reoli eu bywydau eu hunain. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

I gael rhagor o wybodaeth am eu Grŵp Addysg Cynghorol cliciwch yma.

Tenantiaid Cymru

Sefydliad seiliedig ar hawliau yw Tenantiaid Cymru yn y bôn, a sefydlwyd yn 1988 ond gyda hanes hwy. Ein swyddogaeth yw ymateb i faterion sy’n cael eu codi gan aelodau a gweithredu fel llais cynrychiadol tenantiaid yng Nghymru. Tuag at y nod hwn, rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’n haelodau a thenantiaid yn gyffredinol. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Cyngor Ar Bopeth - Rhentu cartref

Pan fyddwch yn rhentu cartref mae’n bwysig i chi wybod beth allwch chi fforddio a deall y math o gytundeb rhent yr ydych yn mynd iddo. Dylech gael gwybod am eich hawliau a chyfrifoldebau fel tenant er mwyn gallu dilyn y rheolau. Fe all y tudalennau hyn roi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ar broblemau y gallwch eu hwynebu wrth rentu. Cael gwybod beth i’w wneud os ydych yn wynebu dadfeddiant. https://www.citizensadvice.org.uk/housing/renting-a-home/

EP Cleaner

Canllawiau Eithaf Amddiffyn Tenantiaid – https://www.epcleaners.co.uk/resources/why-tenants-lose-their-deposit/

ID: 1866, adolygwyd 21/08/2017