COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Cymorth Rhieni Ifanc

Sefydliadau Cenedlaethol

Tadau Anweladwy: Pecyn Adnoddau Gweithio gyda Thadau Ifanc - Mae’r pecyn hwn, a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Tadolaeth, yn cynnwys arweiniad ‘ymchwil ac arferion’, DVD a thaflenni parod i’w llungopïo ar gyfer tadau.

Rhieni Ifanc – Arweiniad i Gymorth ac Ymgysylltu: Llawlyfr i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni ifanc - Cynhyrchwyd y llawlyfr ymarferol hwn gan Family Action – Young Parents Project yn Hackney, Llundain ond mae’n rhoi strategaethau defnyddiol ar gyfer ymgysylltu rhieni ifanc.

Mamau ifanc ynghyd: Arweiniad i gynnal gwasanaethau ar gyfer rhieni ifanc - Sefydliad Iechyd Meddwl

Llawlyfr Cyfeiriol ar Rianta Arddegol - Sefydliad Tavistock. Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at enghreifftiau o arferion da cynorthwyo rhieni arddegol, gan ganolbwyntio’n benodol ar grwpiau diamddiffyn fel plant sy’n derbyn gofal a swyddogaeth tadau arddegol.

Voices from Care - Sefydlwyd yn 1990 i helpu pobl ifanc sydd neu sydd wedi bod yn derbyn gofal yng Nghymru a chaiff ei redeg gan bobl sydd wedi cael profiad o’r drefn ofal eu hunain. Cysylltu: Rhif Ffôn: 02920 45143,
Rhif Ffacs: 02920 489136,
E-bost: Info@vfcc.org.uk

ID: 1868, adolygwyd 21/08/2017