Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Maethu a Mabwysiadu

Y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Mabwysiadu a Maethu (yn agor mewn tab newydd)

Adoption UK (yn agor mewn tab newydd)

Cofrestr Fabwysiadu Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Mae Barnardo (yn agor mewn tab newydd) yn rhoi cymorth i deluoedd sy’n mabwysiadu.Mae’n darparu amrhywiaeth o gyfleoedd dysgu a rhwydweithio. Ffôn: 0800 0277 280 (9am i 5pm)

Grŵp Hawliau’r Teulu - Rydym yn elusen a sefydlwyd yn 1974 gan weithwyr cymdeithasol, cyfreithwyr a theuluoedd mewn ymateb i’r anghyfiawnderau a ddioddefodd llawer o rieni wrth ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol (nawr yn dwyn yr enw gwasanaethau plant) a gwahanu plant yn ddiangen o’u teuluoedd.

Maethu Preifat - Rhwydwaith Maethu Cymru - gwybodaeth a llinell gynghori. Ffoniwch: 0800 316 7664 (9.30am i 12.30pm dydd Llun i ddydd Gwener, heblaw gwyliau banc).

E-bost: fosterlinewales@fostering.net

Cyngor Treth i Ofalwyr Maeth (yn agor mewn tab newydd)

Isod mae dolen i becyn e-ddysgu a ddatblygodd CThEM. Mae’r pecyn yn cynghori ar faterion treth ac Yswiriant Gwladol o ran gofalwyr maeth. Mae modd cwblhau’r pecyn bob yn dipyn.

 

ID: 1867, adolygwyd 29/09/2023