COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Maethu a Mabwysiadu

Mabwysiadu

Y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Mabwysiadu a Maethu

Adoption UK

Cofrestr Fabwysiadu Cymru a Lloegr

Mae Barnardo yn rhoi cymorth i deluoedd sy’n mabwysiadu.Mae’n darparu amrhywiaeth o gyfleoedd dysgu a rhwydweithio. Ffôn: 0800 0277 280 (9am i 5pm)

Mae After Adoption wedi cynhyrchu nifer o ffeithlenni i’w lawrlwytho o’r gwefan. Ffôn: 0800 0 568 578

Grŵp Hawliau’r Teulu - Rydym yn elusen a sefydlwyd yn 1974 gan weithwyr cymdeithasol, cyfreithwyr a theuluoedd mewn ymateb i’r anghyfiawnderau a ddioddefodd llawer o rieni wrth ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol (nawr yn dwyn yr enw gwasanaethau plant) a gwahanu plant yn ddiangen o’u teuluoedd.

Maethu Preifat - Rhwydwaith Maethu Cymru - gwybodaeth a llinell gynghori. Ffoniwch: 0800 316 7664 (9.30am i 12.30pm dydd Llun i ddydd Gwener, heblaw gwyliau banc). E-bost: fosterlinewales@fostering.net

Grŵp Hawliau’r Teulu - Mae Grŵp Hawliau’r Teulu wedi cyhoeddi nifer o ffeithlenni ar gyfer gofalwyr sy’n berthnasau ynghylch amrywiol orchmynion cyfreithiol a hawliau.

Grandparents Plus - Mae gan Cymdeithas Mam-gu a Thad-cu nifer o ffeithlenni hefyd i’w lawrlwytho o’r wefan.

 

Cyngor Treth i Ofalwyr Maeth

Isod mae dolen i becyn e-ddysgu a ddatblygodd CThEM. Mae’r pecyn yn cynghori ar faterion treth ac Yswiriant Gwladol o ran gofalwyr maeth. Mae modd cwblhau’r pecyn bob yn dipyn.

Cyngor Treth i Ofalwyr Maeth

ID: 1867, adolygwyd 21/08/2017