Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Profedigaeth

Mae delio â phrofedigaeth bob amser yn anodd ac yn fwy fyth felly pan fydd plant a phobl ifanc dan sylw. Fe all y sefydliadau cenedlaethol canlynol gynorthwyo teuluoedd ar yr adeg hon:

Gofal Cruse (yn agor mewn tab newydd)

Gobaith Eto – Pobl Ifanc yn Byw ar ôl Colled (yn agor mewn tab newydd)

Child Bereavement UK (yn agor mewn tab newydd) 

Yn cynorthwyo teuluoedd ac yn dysgu gweithwyr proffesiynol pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oed wedi marw neu yn marw, neu pan fo plentyn yn wynebu profedigaeth. Ein gweledigaeth yw bod holl deuluoedd yn cael y cymorth sydd arnynt ei angen i ailadeiladu eu bywydau.

2 wish upon a star (yn agor mewn tab newydd) 

Ym mis Hydref 2012 i gynorthwyo’r rhieni hynny sy’n colli eu plentyn yn ddirybudd ac ysgytiol, er cof am ddau o bobl arbennig.

Project 13 (yn agor mewn tab newydd)

Mae’n galed colli rhywun agos atoch yn ifanc a, thrwy ein profiad personol ein hunain, aethom ati i sefydlu Project 13, cymuned ar-lein sy’n helpu pobl ifanc ddelio â galar a cholled.

Bereavement Payments (yn agor mewn tab newydd)

Mae’r Llywodraeth yn cynnig amrywiaeth o gymorth a budd-daliadau i’r rhai sydd wedi colli priod neu blentyn. 

Gofal UK (yn agor mewn tab newydd)

ID: 1875, adolygwyd 02/10/2023