Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Profedigaeth

Mae delio â phrofedigaeth bob amser yn anodd ac yn fwy fyth felly pan fydd plant a phobl ifanc dan sylw. Fe all y sefydliadau cenedlaethol canlynol gynorthwyo teuluoedd ar yr adeg hon:

Gofal Cruse

Gobaith Eto – Pobl Ifanc yn Byw ar ôl Colled

Child Bereavement UK 

Yn cynorthwyo teuluoedd ac yn dysgu gweithwyr proffesiynol pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oed wedi marw neu yn marw, neu pan fo plentyn yn wynebu profedigaeth. Ein gweledigaeth yw bod holl deuluoedd yn cael y cymorth sydd arnynt ei angen i ailadeiladu eu bywydau.

2 wish upon a star 

Ym mis Hydref 2012 i gynorthwyo’r rhieni hynny sy’n colli eu plentyn yn ddirybudd ac ysgytiol, er cof am ddau o bobl arbennig.

Project 13

Mae’n galed colli rhywun agos atoch yn ifanc a, thrwy ein profiad personol ein hunain, aethom ati i sefydlu Project 13, cymuned ar-lein sy’n helpu pobl ifanc ddelio â galar a cholled.

Bereavement Payments

Mae’r Llywodraeth yn cynnig amrywiaeth o gymorth a budd-daliadau i’r rhai sydd wedi colli priod neu blentyn. 

Gofal UK

ID: 1875, adolygwyd 09/09/2022