COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Profedigaeth

Mae delio â phrofedigaeth bob amser yn anodd ac yn fwy fyth felly pan fydd plant a phobl ifanc dan sylw. Fe all y sefydliadau cenedlaethol canlynol gynorthwyo teuluoedd ar yr adeg hon:

Gofal Cruse mewn Profedigaeth

Rhai adweithiau yn dilyn marwolaeth rhywun oedd yn agos atoch

Gwasanaeth Cynghori ar Arian – Taflen Rhieni Profedigaethus – Mae marwolaeth baban yn ddigwyddiad ysgytiol a phoenus iawn. Yn ogystal ag ymdopi ag ysgytiad a thristwch colli baban, bydd y rhieni hefyd yn gorfod delio â’u problemau ariannol arferol a gwaith bob dydd, a rhai costau ychwanegol efallai. Efallai mai hawlio budd-daliadau yw’r peth olaf ar eu meddwl bryd hynny, ond gall fod yn ddefnyddiol gwybod beth allent fod â hawl iddo.

Gobaith Eto – Pobl Ifanc yn Byw ar ôl Colled

Child Bereavement UK – Mae Child Bereavement UK yn cynorthwyo teuluoedd ac yn dysgu gweithwyr proffesiynol pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oed wedi marw neu yn marw, neu pan fo plentyn yn wynebu profedigaeth. Ein gweledigaeth yw bod holl deuluoedd yn cael y cymorth sydd arnynt ei angen i ailadeiladu eu bywydau.

2wish upon a star - Sefydlwyd ‘2 Wish Upon a Star’ ym mis Hydref 2012 i gynorthwyo’r rhieni hynny sy’n colli eu plentyn yn ddirybudd ac ysgytiol, er cof am ddau o bobl arbennig.

Project 13 - Mae’n galed colli rhywun agos atoch yn ifanc a, thrwy ein profiad personol ein hunain, aethom ati i sefydlu Project 13, cymuned ar-lein sy’n helpu pobl ifanc ddelio â galar a cholled.

Bereavement Payments - Mae’r Llywodraeth yn cynnig amrywiaeth o gymorth a budd-daliadau i’r rhai sydd wedi colli priod neu blentyn. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

UK Care

ID: 1875, adolygwyd 16/08/2019