Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Eiriolaeth Cenedlaethol

Meic

Llinell gymorth Meic yw’r gyntaf o’i bath yn y DU.

Mae’n Llinell Gymorth Eiriolaeth a Chyngor Cenedlaethol i blant a phobl ifanc.

Fe all plant a phobl ifanc gysylltu â Meic drwy radffôn (080880 23456), testun rhydd (84001) neu neges barod meic bob dydd o’r wythnos.

Mae ar gael rhwng 12 ac 8pm bob dydd.

SNAP Cymru - Cymorth eiriol i blant a phobl ifanc

 

      

ID: 1864, adolygwyd 09/09/2022