COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Eiriolaeth Cenedlaethol

Meic

Llinell gymorth Meic yw’r gyntaf o’i bath yn y DU.

Mae’n Llinell Gymorth Eiriolaeth a Chyngor Cenedlaethol i blant a phobl ifanc.

Fe all plant a phobl ifanc gysylltu â Meic drwy radffôn (080880 23456), testun rhydd (84001) neu neges barod meic bob dydd o’r wythnos.

Mae ar gael rhwng 12 ac 8pm bob dydd.

Papur Cyfarwyddo Meic

 

SNAP Cymru - Cymorth eiriol i blant a phobl ifanc

 

SNAP Cymru           

ID: 1864, adolygwyd 05/09/2017