Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Eiriolaeth Cenedlaethol

Meic (yn agor mewn tab newydd)

Llinell gymorth Meic yw’r gyntaf o’i bath yn y DU.

Mae’n Llinell Gymorth Eiriolaeth a Chyngor Cenedlaethol i blant a phobl ifanc.

Fe all plant a phobl ifanc gysylltu â Meic drwy radffôn (080880 23456), testun rhydd (84001) neu neges barod meic bob dydd o’r wythnos.

Mae ar gael rhwng 12 ac 8pm bob dydd.

SNAP Cymru (yn agor mewn tab newydd) - Cymorth eiriol i blant a phobl ifanc

 

      

ID: 1864, adolygwyd 29/09/2023