Gwasanaethau Cymunedol

Caffis Dementia

Mae Cymdeithas Clefyd Alzheimer yn cynnal nifer o wasanaethau dementia ledled y Sir, fel Caffis Dementia, Singing for the Brain, grwpiau gweithgareddau, gwasanaeth cyfeilio, grwpiau cymorth, eiriolaeth a mwy. I gael rhagor o wybodaeth:

Cymdeithas Clefyd Alzheimer

Ffôn: 01646 692329

E-bost: pembrokeshire@alzheimers.org.uk

ID: 1998, adolygwyd 05/07/2022